När krisen drabbar företaget!

Är vi skyddade?

Har vi rätt processer - stödsystem?