GreenBoxSmile® omvandlar arkitektens kompletta ritningar till ett lättarbetat program, där samtliga objekt rörande fastigheten, byggnadsverket, dokumentationen och dess intressenter som skall arbeta

 bo och uppehålla sig i - på fastigheten samt dess byggnadsverk under hela livscykeln från idé till 

avveckling. Samtlig information finns på ett ställe i en version vilket bidrar till kraftigt minskad miljöpåverkan. Om din verksamhet är lokal eller global spelar ingen roll inte heller språk är 

något problem då vi hanterar flera språk! GreenBoxSmile® är en unik lösning som från 1:a

början designades för att vara global och med 1000:en tals samtidiga intressenter för att

lösa verksamheters olika behov från produktion till överlämning och garanti, service

underhåll, reklamationer, ändringar och tillbyggnad och dessutom uppfylla alla

EU - lagkrav på brandskydd, GDPR, arbetsmiljö, ISO standarder tex INSTA 800

inom städ. GreenBoxSmile® blir ett fantastiskt verktyg för att följa upp

städningen enligt skrivna avtal! En kommun, fastighetsägare mfl.

 kan hantera samtliga objekt och avtal på ett ställe! Dessutom

har vi ett samarbete med Stockholm Städgross vilket 

innebär att vi kan förse er verksamhet med rätt 

kemikalier och rätt städutrustning och inte

minst KUNSKAP:) 

GreenBoxSmile® frigör resurser i organisationen

GreenBoxSmile® eliminerar behovet av olika excelark och andra tredjeparts lösningar! 

Vi har resurser att utbilda din städpersonal och annan personal i ISO frågor, OVK och andra fastighetsrelaterade frågor.

Stockholm Städgross ser till att Ni har rätt kemikalier och städutrustning i rätt tid!

Ett kvalitetssäkrat företag helt enkelt!

GreenBoxSmile®  ditt administrativa stöd

Du behöver inte veta vilka lagar och regler som gäller! GreenBoxSmile® tar hänsyn till gällande lagar och regler.

Vilket innebär att du per automatik följer aktuellt regelverk när du arbetar i systemet.

Vi kan vara en resurs när det gäller gå igenom olika städavtal, ISO standarder och fastighets frågor.

Du kan lägga mera tid på din verksamhet!

Vi kan hjälpa till med riskanalyser, rapporter
-  Vara en extra resurs på konsultbasis!
- Genomföra INSTA 800 kontroller 
- Uppdatera OVK protokoll
- Du kan sova lugnt om natten:)