När du arbetar med GreenBoxSmile® kvalitetssäkrar du din verksamhet!

Vad menar vi med kvalitetssäkring?

Att använda en systematisk arbetsmiljö är en form av operativ kvalitetskontroll som gör att du kan skapa och underhålla en välskött affärsmiljö. För att ha en säker och hälsosam arbetsmiljö är vaktmästeri och kemikaliehantering en viktig del. En ren miljö kan hindra spridningen av sjukdomar. Korrekt hantering och dokumentation av kemikalier minskar risken för personalexponering. Din verksamhet kan ackrediteras av INSTA 800 genom att använda GreenBoxSmile® i kombination med utbildning / certifiering av städpersonal, verksamhetschefer inom lokalvård

GreenBoxSmile® låter dig registrera att ventilationen fungerar och håller en hög luftkvalitet på arbetsplatsen. Den ska kontrolleras med jämna mellanrum av godkänd och utbildad personal och verifieras med ett OVK-certifikat som garanterar att luft, ventilation är godkänd. Checkar kan schemaläggas och certifikat lagras i GreenBoxSmile®.

När du arbetar med ISO-standarder vill du kvalitetssäkra olika affärs-processer genom kvalitetsledningssystemet 9001, dokumenterar och verifierar och hur verksamhetens olika arbetsprocesser påverkar miljön genom att förlita sig på 14001-serien. För att förbättra och säkerställa arbetsmiljön i verksamheten använder du ISO 45001 och för att skydda och säkra din information använder du ISO 27001-serien. Sedan maj 2018 regleras även skyddet för den personliga integriteten genom "GDPR", Dataskyddsförordningen som ska följas.

Du kan kvalitetssäkra dina byggnadsverk, fastigheter, anläggningar, tomter och garage genom bland annat ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar och följer upp brandskydds-insatserna.

Har du restaurang eller livsmedelshantering i verksamheten kvalitetssäkrar du verksamheten genom egenkontroller och faroanalyser och kritiska kontrollpunkter. För att kontrollera de faror som utgör en betydande risk i din verksamhet. Faroanalys och kritiska kontrollpunkter. HACCP.