Billy Enqvist

Fastighetsägare med bred kunskap inom fastighetsförvaltning i alla nivåer.

Billy's liksom Christers arbetsområde är fastighetsägare och förvaltare med olika tekniska uppdrag där hans tjänster präglas av helhetssyn, kvalité, säkerhet riskanalyser och bra inomhusklimat

Billy har varit med i utvecklingen av GreenBox främst inom fastighet, byggnadsverk och "Kom och Gå" funktionen den som bland annat U.S Department of Justice-Drug Enforcement Administration dagligen använder.

Rolf Andersson 

Det inte Rolf kan när det gäller "Städ" är inte värt att kunna! Med sin gedigna kunskap, som Du kan få del av via utbildning tex "SRY" och på "konsult"basis är guld värt.. Du och Din organisation kommer att få ett ordentligt "lyft" när det gäller kunskap och kvalité.

Christer Brannefalk

När det gäller fastighet, ventilation och OVK

Erbjuder energitjänster med höga krav på driftsekonomi och miljöhänsyn med stark lokal närvaro, kundkännedom och långsiktiga relationer. 

Christer arbetsområde är fastighetsägare och förvaltare med olika tekniska uppdrag där hans tjänster präglas av helhetssyn, kvalité, säkerhet riskanalyser och bra inomhusklimat

Christer har varit med och ansvarat för att Ventilation och OVK delen fungerar som den skall. Har även bidragit med sin kunskap när det gäller byggnadsverk i sin helhet.

Stefan Bäcklin

Erfaren Boeing 737 pilot,  IT-konsult med över 30 års erfarenhet inom områden som lager och produktion samt informations- och säkerhets frågor. Jag har gedigen kunskap personal, byggnadsverk, fastigheter och städtjänster.Jag är en självgående person som alltid strävar efter att ligga i framkant och alltid "leverera" kvalitet utöver det vanliga!

I GreenBoxSmile funktionalitet ligger min samlade kunskap och GreenBoxSmile är också ett bevis på min förmåga att samarbeta med olika personer över hela världen för att få till denna applikation. Billy och Christer har varit ovärderliga när det gäller deras kunskap inom sina "expert"områden och "moduler".


Winning Solutions Inc. förvärvade samtliga rättigheter till applikationen inklusive immateriella rättigheter 2020.

.

.

.

.