ISO arbete!

Stefan Bäcklin började jobba med ISO 1994, var med och certifierat ett IT-företag enligt Tick-It, detta var början på både ISO och personalarbete. Jag prenumererar och arbetar sedan flera år med följande standarder. GreenBoxSmile® skapas med dessa ISO-standarder....
- PECB-certifierad ISO/IEC 27001 huvudrevisor.
- CISSP.
- OHSAS 18001 blir ISO 45001
- 9001, 9004, 14001, 45001, 27001, 27002, 27005
  27007 och grafiska symboler ISO TC45
- 27018 Riktlinjer skydd av personuppgifter
- 9241-6 Ergonomiska krav för kontorsarbete
  med displayterminaler - Del 6 Riktlinjer
  och utformning av arbetsmiljön.
- 31000 Riskhantering
- 19011 Revisionsvägledning
- 16763 Brand och räddning - Tjänster för brandskydd och säkerhetssystem
- 16627 Byggnaders hållbarhet - Värdering av
  byggnadsekonomisk prestandaberäkning
  metoder.
- 17788 Molnbaserade tjänster
- 21054 Ytmått och volym av
  byggnader
- 15978 Hållbarhet av byggnader värde och
  beräkningsmetod
- 7001 Offentlig informationssymboler
- 17724 Grafiska symboler - Ordförråd
- 7010 Grafiska symboler säkerhetsfärger och
  säkerhetsskyltar
- 3864-1 Grafiska varningsskyltar och design
- 884000 Kommunal företaglotsning
  ledningsprocess och personal
- 16747 Hamnsäkerhetstjänster
- 22000 Livsmedelssäkerhetskrav för
  organisation som verkar i livsmedelskedjan
- 22002-5 Grundläggande krav på livsmedelssäkerhet
  Transport och förvaring
- 990000 Trädodling Termer och definitioner
- 16082 Flygplats- och flygsäkerhetstjänster
- 15804 Hållbarhet för byggnader-
  Miljödeklarationer - Produktspecifika regler
- 13549 Städtjänster - Grundläggande krav och rekommendationer för kvalitet
  mätsystem
- INSTA 800 1-2 och nivå 3 (slutet oktober -22)
- SIS HB326 E-bok Checklista arbetsmiljö
- SIS HB 354 Praktisk guide för ISO 45001

Byggnadsverk - fastighet (Mark)

Stefan Bäcklin har sedan 2012 och > 22000 bilder på fastigheter och byggnadsverk i olika stadier i byggprocessen samt en gedigen kunskap om fastighet det vill säga mark/vatten områden samt  byggnadsverk. Arbetet är från Projektering, Bygglov till Rivning. Hela livscykeln. Stefan är storkund hos Svensk Byggtjänst och har genom åren läst mängder med litteratur, varit på bygg-arbetsplatser huvudsakligen Skåne och Göteborg.  Innehar idag följande..
- Bas P och Bas U
- BE körkort, - Truckkort TLP10 (A1-A4) B1 - Ansvarsutbildning Truck för chefer
- Liftutbildning (1A 3A) (1B 3B)
- Säkra Lyft
- Utbildning om ställningar
- Fallskyddsutbildning
- Väg 1 och 2
- Arbete på Väg Steg 1.1
- Kvarts och stendamm i arbetsmiljön.......................................-- Asbets, Kemiska hälsorisker
- Brandutbildning Litiumjonbatterier
- Arbetsmiljö för chefer
- Kemiska arbetsmiljörisker
- Kemikaliehantering och säkerhetsdatablad
- Allergiframkallande kem.produkter/härdplaster
- IChemistry Control från Intersolia

- Arbetsskdor och tillbud


Brandfarliga arbeten, SBA Brandskyddskontrollant

Stefan Bäcklin har genomgått ny utbildning i brandfarliga arbeten och som brandskydds-kontrollant. Det innebär arbeten och vara Stefan kan arbeta som brandvakt, bevilja heta arbeten
- Arbeta som brandskyddsansvarig
- Brandskyddskontrollant
- Arbeta med SBA Systematiskt brandskydds 
  arbete och praktisk tillämpning.
- Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
- MSB råd och föreskrifter
-Passiva och aktiva brandskyddssystem
- Egenkontroller- Elsäkerhet
- Förebyggande brandskydd
- Fastighetsägaren respektive nyttjanderätts
   innehavarens ansvar
- Kommunens ansvar i byggprocessen och vid
   tillsyn av brandskyddet.
- Arbetade med AGM Brandtätnig 2011 - 2013
- Installation Brandskydd Ventilation El - Rör 
- Bärande konstruktioner och brand
- Brandskydd Boverket byggregler
- Brandskydd hissar, Bärförmåga vid brand
- Betong och brand
- Brandskydd för fasader
- Egenkontroller för brandskyddet
- Skydd mot anlagd brand fastighet
- Utrymningslarm-Panik - nödutrymningsbeslag

 IT i organisation &verksamhet

Stefan Bäcklin kan arbeta med IT- System i organisation/verksamhets och informations-säkerhets frågor professionellt sedan januari 1987. Vilket innebär följande... - Huvudinriktning lager och produktion.    Arbetade i många år med SCALA från "Prospekt
  förstudie från 3-6 månader, implementation 
  utbildning, drift och support.
  Kunder ABB High Voltage Cable Karlskrona,   Trelleborg AB, Höganäs AB, Kinnevik, Investor
  mfl.
- Certifierad utvecklare i Microsoft Dynamics/     Navision fram till 2013. Speciell Fashion
  Jag har implementerat Navision på ett antal   företag och Softone affärssytem.
- Övrig utbildning i Monitor affärssytem,
  System Andersson kopplat till VISMA admin
- ECS Licensierad kabelinstallatör av Cat 5-6     och fiber FDDI.
- Design och installation av strukturerade
   fastighetsnät av både kopparnät och fiber.
- Informationssäkerhet, är special utbildad av 
  Dr Alan Solomon, skapare av "Dr Solomon anti
  virus program" i återhämtning från kraschade
  hårddiskar, har utfört ett antal "Rescue" 
  arbeten.  De första virusreparationerna..   Jerusalem, Joshi och Stoned.

Human Factor - System Safety

Stefan Bäcklin har sedan januari 1994 arbetat med personal-organisation/verksamhets frågor. Har gedigen teoretisk och praktisk  utbildning i personal och Human Factor- System Safety - Pågående Masterutbildning på Lunds
   Universitet
- Medlem Human Factor Network Sweden på 
   Linköpings Universitet
- Pågående utbildning som beteende Pedagog, 
- Psykologi och arbetsinriktad rehabilitering
- Grundkurs i olycksutredning, Karlstads
   Universitet 2023
- Löpande utbildningar för chefer på Prevent
- Arbetsmiljö för Chefer
- ISO 45001 Arbetsmiljö
- Regelbundet SAM Systematisk arbetsmiljö
- Arbetarskyddsregler för Byggsektorn
- Författningshandbok för Byggsektorn
- Lagar och Arbetsrätt i praktiken
-Arbetsmiljörätt och rehabilitering
- Stroke
- Beteendeanalys och beteendestöd
- Arbete med fack och kollektivavtal
- Allmänna regler om LAS, Arbetstid 
- "HR" arbete
- Utbildad juridiskt i GDPR och genomfört ett 
   antal uppdrag på olika företag och storlek.

Lokalvård 

Stefan Bäcklin började "Stor" städa förskolor och skolor på "Skollov", och har arbetat med Sanseringsbolag och större städföretag på ledningsnivå. Har kört ut "Skur"maskiner till olika arbeten då jag innehar BE-Körkort. Har även utfört olika städjobb, kört skurmaskin etc.

- Innehar SRY Certifikat 
- INSTA 800 1-2  och nivå 3                                            - INSTA 800 Nivå 3 Certifierad
- Arbetar med kemikaliehantering
- Arbetar med förebyggande arbetsmiljö
- Arbetar med riskanalyser 

- Arbetar och "pluggat" i många år med regelverk
  gällande byggnadsverk såsom....
- Arbetar med detaljplaner
- Fastighetssektorns egenkontroller
- Fastighetsägarens ansvar
- Dokumentation i entreprenader, ÄTA, AMA,
- Coclass, OmniClass, UniClass
- ABT, Vatten och avlopp, 
- Byggnadsteknikens grunder
- Felavhjälpande underhåll- Kanalisering och rörmärkning
- Boverkets byggregler
- Entreprenadsjuridik
- Schakta säkert, uppställning av tunga fordon
- AutoCad, Revit, BIM objects IFC fält betydelse


 Pilot  Boeing 737 

Stefan Bäcklin började flyga 1992 på Malmö flygklubb. Fortsatte med firmaflyg med en två motor maskin som kunde ta 8 passagerare (PA31). 2007 klar med ATPL Air Transport Pilot License" Gemensamt professionellt flygcertifikat gällande för hela Europa. Gjorde min Boeing 737 utbildning på Sterling A/S Kastrup för att i maj 2008 börja flyga passagerare i linjetrafik med Boeing 737 (Ryanair flygplan). I Riga Lettland.

År 2000  började jag arbeta med "human factor" och gick utbildning på "Luftfartsverket" H50P höll sedan ett antal uppskattade utbildningar på Sturups flygklubb. I samband med detta kontaktade jag Professor Sidney Dekker på TFHS i Ljungbyhed och började på allvar studera och arbeta med "Human Factor" frågor! 
Min första bok i ämnet är Professor Sidney Dekkers bok "The field Guide to Human Error investigation" (Jag har samtliga utgåvor av 
Professor Sidney Dekker:) Och har "Sidneys" godkännande att använda hans material i mitt arbete!  Besök gärna Professor Sidney Dekkers hemsida. Http://www.sidneydekker.com

Restaurang och Livsmedel

Stefan Bäcklin har flera års erfarenhet från restaurang och livsmedelsbranschen.. Att jag hamnade i "restaurang" branschen var när jag levererade och installerade en IBM PS/2 dator 1988 till "Tre lyktor" i Trelleborg, då lärde jag mig bland annat hur priset på öl reglerades med mat etc.. Sedan dess har mycket hänt och jag har framför allt arbetat med det som "krögaren" måste slita med.. Kontrollera kyl, frys temp och dokumentera dessa enligt gällande krav HACCP
Faroanalys och kritiska kontrollpunkter eller
Hazard Analysis and Critical Control Points.
Detta har blivit mer och mer omfattande med många olika krav.. Personal liggare m.m Ibland har jag hoppat i i disken!
I mitt arbete har jag hjälp ett antal restauranger med att få till och digitalisera egenkontrollerna och märka upp ronderingar och checklistor med streckkoder.. Kemikaliehantering och säkerhets-datablad. Helt enkelt "kockarna" kan koncentrera sig på att laga mat!

Stefan Bäcklin har gällande certifikat/ och får delta i restaurangen, skall bifoga en kopia av mitt kursintyg och jag har den erfarenhet och utbildning som krävs för att kunna hjälpa till med EKP egenkontroll program och GHP God hygien praxis. och mycket mer.