GreenBoxSmile® ett komplett kvalitetssäkring system

GreenBoxSmile® utvecklades utifrån målet att undvika att ha flera olika appar, från flera företag och SharePoint- eller Excel-lösningar för de uppgifter som vi har i uppdrag att följa för att följa lagar och förordningar! Säker arbetsmiljö, brandskydd, ISO-standarder, livsmedelssäkerhet HACCP INSTA 800 när det gäller städ! Och samtidigt kvalitetssäkra verksamheten.

Det oranga boxarna?

De orangea lådorna eller modulerna är "Kritiska" Vilket betyder, om du inte har kontroll över dessa kan det kosta företaget pengar i form av böter eller sanktionsavgifter om de inte efterlevs!