Har den tidigare så smidiga Excel lösningen förvandlats till en koloss?

Det är enkelt att skapa "Affärslösningar" som vi kan delas i Excel. När någon skriver över en formel eller gör en oönskad förändring kan frustrationen bli stor. Ja, många av oss har upplevt förvirringen när vår Excel-lösning har svikit oss.

Från Excel till Sharepoint,
inte alltid smidigt!

SharePoint är ett populärt sätt att dela dokument och information i olika former. Däremot kan "SharePoint" bli en enorm tids- och kostnadsbörda som kräver både underhåll och administration av specialutbildade personer. Man kan lätt ge upp när detta händer...

Och alla andra tredjepartsprodukter....
Individuella appar för varje område du måste hantera

OVK - Ventilationskontroll

För att hålla byggnadsverken i god kondition och säkerställa en god vistelsemiljö vare sig du är hyresgäst arbetstagare besökare i köpcentrum har vi lagar och förordningar som säkerställer just detta. Har du skapat ett eller flera byggnads verk i GreenBoxSmile® kan du säkerställa din ventilation genom att i programmet skapa OVK kontroller baserat exakt på just ditt byggnads-verk, skriv ut certifikatet direkt och maila protokollet till din kommun, Som en sotare sade efter att vi gjort OVK:n... "Två klick" så var det klart!! 

Restaurang- livsmedelshantering

Som "resturang ägare" kan att hålla koll på att de obligatoriska kontrollerna verkligen utförs och dokumenteras som det skall. Personallogg, och mycket mer som måste dokumenteras och uppdateras, Med GreenBoxSmile® har du en real tidsuppföljning, du ser direkt vad som behöver åtgärdas och om det inträffar en matförgiftning eller något livsmedel behöver bytas ut ser du det direkt! Spår och sökbarheten är en dröm! Två klick så har du all information oavsett var i världen din "restaurang" och personal befinner sig! Med Med GreenBoxSmile® säkerställer du att du följer HACCP regelverket!

Städkvalitet enligt INSTA 800

Städning! Hur svårt kan det vara? En hink, mopp och vatten så är det klart! Nja.. just av den enkla anledningen kan vi arbeta efter INSTA 800 och därmed kvalitetssäkra vårt städarbete och följa upp resultatet så att det matchar vårt avtal. Med bilder på varje rum, våningsplan mfl. kan du enkelt säkerställa att personalen vet vad som skall göras, och det samma gäller om det blir någon reklamation. Bilden direkt kopplad till aktuellt utrymme, ärendehantering och kontroll vad avtalet säger inom loppet av "två klick" enklare kan det inte bli! Eller hur:)