Ett innovativt krisledningssystem . . . Alla moduler samverkar!

Byggnadsverk

Krisledning - Kommunikation

Mark - vattenanläggningar

 

Brandskydd

Ventilation

Livsmedel

Fordon  - Maskiner

 

Objekt-Inventarier

Projekt - Dokumenthantering

Människor - GDPR

Service - Schemaläggning

.

Riskanalyser - checklistor

Avancerat besökssystem

GreenBoxSmile® har en fullständig besöks-funktion som är baserad på databas-programmering av WSI. Den amerikanska regeringen använder systemet på anläggningar där det finns en mängd nyckelpersoner som besöker "U.S. Department of Justice - Drug Enforcement Administration"

Underhåll byggnader - Verktyg 

Los Alamos Laboratory (Department of Energy. National Nuclear Security Administration.) GreenBoxSmile® Maintenance Tracking Database skapas av samma programmerings-team som utvecklade GreenBoxSmile®.

Nio språk

Arabiska, Spanska, Italienska, Tyska, Polska, Kinesiska Traditional, Kinesiska Simplified, Engelska och Svenska