GreenBoxSmile® är ett unikt integrerat kvalitetssystem där alla moduler samverkar och idag gör vi det möjligt för dig att kvalitetssäkra över 100 normalt förekommande arbetsuppgifter i alla verksamheter!

Krisledning , larmlista och säkerhetsapp

GreenBoxSmile® innehåller en fullständig krishanteringsmodul inklusive varningslista som också beskriver platsen för personen i kris! Affärssystemet har en avancerad "Alert App" som fungerar för både iPhone och Android-telefoner och anpassas till just din verksamhet vid behov mot en extra avgift. Vi använder den internationella telekomoperatören Twilio för att garantera "världsomspännande" varnings-meddelanden leveras över alla större mobilnät. Skapa "Business Continuity Plan" innan krisen inträffar!

Oberoende av ISO standard

Oavsett vilken ISO-standard du arbetar med eller mot ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 33001 hjälper dig GreenBox Smile®  i ditt ISO-arbete!

Ventilation och OVK certifikat

GreenBoxSmile® har en komplett ventilations-styrning och OVK-modul. Utför din ventilations-kontroll, skriv ut intyget direkt och mejla proto-kollet till kommunen. Du har 100% aktuell och historisk dokumentation av ditt ventilations-system.

Systematiskt brandskydd

GreenBoxSmile® löser ditt systematiska brandskyddsarbete på ett elegant sätt. Ett komplett system för hela din verksamhet oavsett om det är lokalt eller globalt! Behöver du uppdatera informationen om tusentals brandsläckare i verksamheten så hanterar den det. Och du får 100 % kontroll och uppsikt över din brandskyddsberedskap.

Städ - Lokalvård och kemikalier

GreenBoxSmile® hanterar städmaterial, hantering av fysiska nycklar, kemikalier, säkerhetsdatablad, servicefordon, byggnadsverk, mark, artiklar, maskiner och utrustning och med fördel INSTA 800, hotell, städföretag, fastighetsbolag eller bara det i din verksamhet du vill ha kontroll över städningen.

Restaurang - Livsmedel - dryck

GreenBoxSmile® hanterar restaurangers mat och dryck, loggböcker, kvalitetssäkring av verksamheten genom guidade självkontroller och faroanalyser och kritiska kontrollpunkter för att kontrollera de faror som utgör en betydande risk i din verksamhet. Faroanalys och kritiska kontrollpunkter. HACCP. Om du är ett hotell, restaurangkedja eller en lokal restaurang spelar ingen roll för GreenBoxSmile®

Alla typer av byggnadsverk oavsett byggstadie

GreenBoxSmile® hanterar alla typer av byggarbeten oavsett var i byggprocessen det befinner sig, från bygglov till rivning, hela livs-cykelprocessen med tillhörande bilder och ritningar! Komplett.... Kan det bli bättre? Som en "Byggnadsarbetare" sa. "En dröm som går i uppfyllelse! Bättre betyg finns inte :) Koppla ihop byggprojekt med markområden, människor och föremål! Sist men inte minst projekt livscykel beräkning av CO2-utsläpp, (Exakt beräkning!)

Alla typer av människor, befattningar och djur

GreenBoxSmile® hanterar alla typer av personal, vi menar alla människor, djur som befinner sig i en byggnad eller ute på marken., Detta inkluderar verktyg för att hantera kunder, leverantörer, hyresgäster, anställda, medlemmar och olika befattningar kopplade till byggnader eller mark ( Egenskaper) som vi väljer att definiera dem. Koppla människor till byggnader, markområden och föremål!

Alla typer av markområde oavsett stadie

GreenBoxSmile® sköter alla typer av mark oavsett användning, från äng till park. Inventering, underhåll, bygglov och allt arbete som kan förekomma inklusive riskanalys, personer som besöker, användning av marken, Lägg till ritningar och koppla samman markområden med strukturer, personer och föremål!

Alla typer av fordon

GreenBoxSmile® hanterar alla typer av fordon och kan kopplas till all byggverksamhet, markområden och människor, service, nycklar, besiktningsinformation, körtider, du får full kontroll över hela livscykeln,:)

Alla typer av objekt-Inventarier

GreenBoxSmile® hanterar alla typer av objektinventeringar och dessa kan och är kopplade till alla byggnader, markområden och människor, service, ställplats, besiktnings-information, utgångsdatum, du får full kontroll över hela livscykeln, Allt:) och spårbarhet!

Alla typer av verktyg och maskiner

GreenBoxSmile® hanterar alla typer av objektverktyg och dessa kan och är kopplade till alla byggnader, markområden och människor, service, nycklar, besiktningsinformation, gångtider, du får full kontroll över hela livscykeln, Allt:) och operatörshistorik!

AutoCad & Revit alla typer av ritningar

GreenBoxSmile® hanterar alla typer av ritningar och format AutoCad (Dwg-filer), Revit-filer och PDF-filer dessa kan och är kopplade till alla byggnader, markområden och personer kan länka IFC-fälten från Revit direkt till GreenBoxSmile®

Projekt och dokumenthantering

GreenBoxSmile® hanterar alla typer av projekt och dokument, ISO-dokument, bygglovs-handlingar, kontrakt, spårbarhet & uppföljning. Dokumentägare, granskare, Ja, hela kedjan är inblandad, inklusive påminnelser tills dokumentet är godkänt.

Supply Chain Management, hamnar

GreenBoxSmile® hanterar supply chain management, lagerhantering, fordon, fartyg, flygplan, containrar, människor, kontrakts-spårbarhet och uppföljning. Ja, hela kedjan från producent till transitlager till kund!

Lagerplatser och strukturartiklar

GreenBoxSmile® hanterar ett obegränsat antal lagerplatser, artiklar inklusive strukturartiklar., avtals spårbarhet till ursprungsland, område och uppföljning. Ja, hela kedjan från producent till transitlager till kund! Skicka in dina artiklar till webbplatsen eller en kund.

Kanalisering och rörmärkning

GreenBoxSmile® hanterar alla typer av kanaliserad eldata, processindustri, byggnad spelar ingen roll full spårbarhet och möjlighet till korrekt rörmärkning, ritning, CAD-ritning hela kedjan från start till mål.. Du får 100% kontroll över verksamheten!

Reklamation - Ärendehantering

Ja, självklart har vi ett komplett reklamations- och ärendehanterings system, bifogar bilder mm inklusive kostnadsuppföljning, Full spårbarhet!

Fastighetsägare och hyresgäster

GreenBoxSmile® hanterar det som hyresgäst, fastighetsägare kan begära ärendehantering på olika språk, bilder på lägenheten, nycklar, check-listor vid inflyttning, ritningar, egenkontroller kostnadsuppföljning, checklistor vid utflyttning, Full spårbarhet! Och mycket mer.

Bokning och fakturering av lokaler

Med GreenBoxSmile® kan du boka lokaler och konferensrum, möblera med olika inventarier och fakturera för utrymmet och extra bekvämligheter.

Riskanalyser och egna checklistor

Med GreenBoxSmile® kan du skapa ett obegränsat antal riskanalyser och egna checklistor kopplade till vilka objekt, markområden, konstruktioner, fordon och personer du vill ha!

Schemaläggning, utvecklingssamtal

GreenBoxSmile® har en komplett personal-administrations modul som innehåller allt du behöver för att kunna slutföra ditt arbete i rollen som personal/HR-ansvar.

Avancerat besökssystem 

GreenBoxSmile® har en fullständig besöks-funktion som är baserad på databas-programmering av WSI. Den amerikanska regeringen använder systemet på anläggningar där det finns en mängd nyckelpersoner som besöker "U.S. Department of Justice - Drug Enforcement Administration"

Los Alamos National Laboratory

Los Alamos Laboratory (Department of Energy. National Nuclear Security Administration.) GreenBoxSmile® Maintenance Tracking Database skapas av samma programmerings-team som utvecklade GreenBoxSmile®.

Jordbruk och Djurhållning

GreenBoxSmile® har förmågan att hantera lantbruk och djurhållning i sin helhet, kemikalier, fordon, djur samt märkning, skötsel och andra administrativa uppgifter.

Prefab och bygglogistik

GreenBoxSmile® hanterar komplett Prefab-tillverkning till slutmontering, ritningar, transport till när hyresgästerna flyttar in. Från bygglov till rivning, hela livscykeln.

Serviceorder, fordon, artiklar

GreenBoxSmile® hanterar kompletta service-order med artiklar, fordon, ritningar, schema-läggning, checklistor, information till hyres-gästerna när ett eller flera arbeten ska utföras!

Tidredovisning maskiner leverantörer personal

GreenBoxSmile® håller fullständig koll på tiden, oavsett om det gäller personal, leverantörer som ska utföra arbete med motiveringen att du har svårt att kontrollera eller maskiner i produktionen när du tillverkar material eller gångtider för service och underhåll, kort sagt när tiden är viktigt att hålla koll på och kunna spåra personalens, utrustningens tid och schema-läggning etc... GreenBoxSmile® gör jobbet åt dig!

Gemensam kalender för hela verksamheten

GreenBoxSmile® har en unik kalender som kopplar ihop allt som har ett slutdatum i en gemensam kalender för hela verksamheten och självklart enskilda kalendrar!

Nio olika språk

GreenBoxSmile® finns idag på nio olika språk Arabiska, Spanska, Italienska, Tyska, Polska, Kinesiska Traditional, Kinesiska Simplified, Engelska och Svenska